Västerbotten Experience

Jordbruk som håller i längden 

Fem människor i olika åldrar står på en bondgård.
Familjen Lundström på Åbrånets Limousin.
Åbrånets Limousin har sedan år 1932 förvaltats av familjen Lundström. Det är nu tredje generationen som driver gården och ambitionerna för framtiden är stora.

I den lantliga idyllen i byn Hörnsjö, strax intill Hörneån, ligger familjeföretaget Åbrånets Limousin. Namnet till trots är det inte lyxbilar som står i centrum, utan kor. Limousinkorna, som härstammar från Frankrike och kännetecknas av sin gyllenbruna färg, utgör den viktigaste pusselbiten i verksamheten.  

Till Åbrånets Limousin är alla välkomna att lära sig mer om livet på den västerbottniska landsbygden. På gården visar familjen upp mångårig bondekultur på ett sätt som är äkta och som inte förvanskar historia och kultur.  

Lokal förankring och värdefulla naturbetesmarker 

Familjen Lundström tar sitt ansvar som kunskapsförmedlare på stort allvar. I restaurangen serveras mat, där kött från korna utgör huvudråvaran. Andra ingredienser varieras efter säsong med inspiration och tillbehör från Västerbottens skog och natur.  

I gårdsbutiken, cafét och restaurangen sysselsätts ungdomar från bygden. Lundströms berättar om hur de väljer att ge tillbaka till det lokala samhället.  

– Vi vill skapa arbetstillfällen och ekonomisk utveckling för att ge tillbaka något till lokalsamhället där vi verkar. Men framför allt vill vi uppmuntra våra besökare att handla kvalitetsprodukter från lokala entreprenörer. 

Familjen menar att styrkan i deras verksamhet är kretsloppet. Stora delar av Åbrånets Limousins natur- och skogsbetesmarker ligger runt Hörneån, vilket är gynnsamt då betesmarker längs åar och våtmarker är värdefulla naturmiljöer som har ett stort värde för bland annat vadarfåglar och groddjur.  

Naturbetesmarkerna är även viktiga för den biologiska mångfalden och variationen i odlingslandskapet. Djurens gödsel är en förutsättning för att bevara och stärka matjordslagret. Det ger i sin tur möjlighet att odla mat till boskapen och försörja restaurangen med egenodlade grönsaker och örter. 

Två kossor av rasen Limousin står på en äng. Solen skiner och himlen är blå.
Foto: Calle Bredberg 

Satsar framåt 

Målsättningen för Åbrånets Limousin är att fortsätta förvalta gården så att kommande generationer kan ta vid och känna stolthet över vad de lämnar efter sig.  

– Vi värnar om det som våra förfäder har gett oss. De byggde upp genuina gårdar och odlade upp skogsmark genom tungt arbete, svett och tårar som har präglat våra liv genom åren, säger bonden Kent Lundström. 

En viktig del i familjens arbete är att successivt rannsaka verksamheten för att kartlägga möjliga förbättringar. Nytt på gården är exempelvis det energisnåla kyl- och frysrummet, en anläggning som är anpassad efter de senaste miljökraven. Genom att förvara råvaror på plats effektiviseras logistiken och därmed kan onödiga transporter undvikas. 

Kent har en positiv syn på framtiden och en förhoppning om att inspirera andra. 

– Genom att vi blir fler och fler som jobbar med samma värderingar och mot samma mål lyckas vi förhoppningsvis involvera ännu fler som vill samma sak. Västerbotten håller på att bli en riktigt stark destination vad gäller genuina och unika upplevelser.

Fler sanna historier

Rulla till toppen
Scroll to Top