Västerbotten Experience

VX-metoden

– En metod för mer hållbar besöksnäring i praktiken

Vad är VX-metoden?

VX-metoden är ett långsiktigt arbete som kan beskrivas som en ständigt pågående process. Metoden utgår från företaget eller organisationens nuläge, och utifrån detta gör Region Västerbotten Turism en analys som följs av konkreta råd och förbättringsförslag. När grundkraven är uppnådda erhåller företaget/organisationen VX-märket som ett bevis på att man arbetar enligt metoden. Arbetet följs därefter upp vartannat år.

Västerbotten Experience

VX-metoden är unik. Ingen annan region i Sverige jobbar så brett som vi valt att göra i region Västerbotten. Arbetet är systematiskt och ger tydlig riktning samt plattform för kompetens– och affärsutveckling.

Den utgår från Global Sustainable Tourism Councils kriterier för hållbar turism och omfattar idag mer än 100 företag, 6 destinationsbolag, 10 kommuner samt regionen.

100+ företag

Global Sustainable Tourism Counsil

GSTC är ett initiativ från FN för att ge riktning åt och ta fram universella kriterier för hållbar turism. Dessa kriterier är kopplade till Agenda 2030 och de globala målen.

GSTC ger riktning om vad som ska göras och omfattar fyra fokusområden:

1) Hållbar förvaltning
2) Social och ekonomisk hållbarhet
3) Kulturarv
4) Miljö

Västerbotten Experience är ett utmärkt exempel på hur man kan omsätta GSTC:s globala kriterier till praktisk verksamhet. Det grundar sig i en och samma standard och blir därmed jämförbart oavsett inriktning på företag.

Jeppe Klockaresson, advisor, auditor and trainer, Fair Travel

Hundspann hos Wild Lapland
Läs mer om företag som redan växlat upp >>

Hur går det till i praktiken?

Det börjar med ett intresse för hållbarhet i kombination med önskan om att växa, kanske till och med på en ny marknad. Sedan skiljer det sig lite beroende på om det är ett företag eller en offentlig organisation/förening. Om du gör det till en naturlig del av din verksamhet, tar det inte mycket tid. Du får dessutom  stöd under hela processen.

Företag

 • Intresseanmälan
 • Hållbarhetsanalys (kriteriegenomgång)
 • Rapport med åtgärdsförslag
 • Hållbarhetspolicy och miljöplan
 • Överenskommelse
 • Utvecklingsinsatser

Offentliga organisationer

 • Intresseanmälan
 • Runda-bords-samtal (kriteriegenomgång)
 • Rapport med åtgärdsförslag
 • Letter of intent
 • Uppföljning

VX-märket visar att företaget/organisationen arbetar enligt metoden.

Varför VX?

Allt större intresse att resa hållbart. Är snart en självklarhet för besökare.

Tillsammans bygger vi en hållbar destination att besöka, bo och verka i.

Visar att man tar ansvar, bidrar och gör medvetna val.

Nya krav och riktlinjer från myndigheter.

Ökade krav från turoperatörer.

Utvecklingsinsatser utifrån behov.

Kittelfjäll, heliski och parken, vårskidor i kittel. Foto: Patrick Trägårdh

Som stöd i arbetet med VX-metoden finns tillgång till rådgivare, ett hållbarhetsteam samt RVT

Region Västerbotten Turism

 • Gör analyser, rapporter och uppföljningar
 • Utbildar rådgivare
 • Tar fram mallar för analys, rapport, hållbarhetspolicy och miljöplan
 • Planerar och bjuder in till VX-träffar

Rådgivare

 • Gör analyser och rapporter
 • Ger support till företagen

Hållbarhetsteam

 • Bidrar på träffar med erfarenhetsutbyte och inspiration till andra
Rulla till toppen
Scroll to Top