Västerbotten Experience

Om Västerbotten Experience

Västerbotten Experience är ett initiativ där företag tillsammans arbetar för mer hållbara natur- och kulturupplevelser i Västerbotten.

I Västerbotten arbetar besöksnäringens olika aktörer för att skapa positiva effekter inom ekonomi, miljö och sociala områden. Det görs genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov. Både det vi ser idag och för framtiden.

Hur kan vi erbjuda våra gäster det allra bästa av Västerbotten?

Det var frågan som så småningom ledde fram till initiativet Västerbotten Experience.

Västerbotten Experience visar vägen till mer hållbara natur- och kulturupplevelser. Företagen som erhållit VX-sigillet vill vara förebilder inom miljöhänsyn, klimatsmarta lösningar och lokalt ansvarstagande.

Deras arbetssätt skapar upplevelser som gör att gästerna får ta del av det som är unikt med Västerbotten.

GSTC- en metod för hållbarhet på riktigt

Västerbottens regionala turismorganisation Region Västerbotten Turism (RVT) har i uppdrag att verka för en hållbar utveckling inom besöksnäringen i länet.

RVT har utvecklat en arbetsmetod som utgår från Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) hållbarhetskriterier.

GSTC är ett globalt råd som initierats av FN för att utveckla och förvalta globala standarder för hållbar turism. Hållbarhetskriterierna bygger på fyra pelare: effektiv hållbarhetsplanering, maximala sociala och ekonomiska fördelar för lokalsamhället, främja kulturarvet och reducering av miljöpåverkan.

Västerbotten Experience

Den arbetsmetod RVT tagit fram gör att GSTCs hållbarhetskriterier kan användas för att stärka arbetet hos både företag och destinationer. Med hjälp av dessa görs en analys av aktörernas hållbarhetsarbete, förändringsbehov identifieras och en åtgärdsplan tas fram.

Det handlar om att skapa ännu bättre upplevelser, att kunna visa det bästa Västerbotten har att erbjuda och skapa en stolthet för våra natur- och kulturupplevelser. Vi kallar det Västerbotten Experience (VX) och vi har tagit fram ett sigill som ska visa vägen till dessa upplevelser. Sigillet visar att det är en verksamhet som aktivt arbetar för att utvecklas på ett hållbart sätt.

Västerbotten Experience bygger på en sann historia.

Ett VX-företag förbinder sig att arbeta för en mer hållbar besöksnäring bl.a genom att

  • Ha en policy för långsiktig hållbarhet anpassad till företagets förutsättningar.
  • Ha en skriftlig miljöplan som innehåller rimliga åtgärder för att hushålla med resurser, minska utsläpp och för att värna biologisk mångfald.
  • Vid köp av varor och tjänster prioritera lokala leverantörer, ekologiska- och rättvisemärkta produkter och råvaror.
  • Ha rutiner för hur man marknadsför och samarbetar med lokalbefolkningen för att motverka negativ påverkan på kulturarv, levande kultur och historiskt sårbara miljöer.
  • Värna om den biologiska mångfalden och känner till regler för naturskyddade områden och skydd för biologisk mångfald i sitt verksamhetsområde.
  • Använda lokala råvaror och matprodukter för att gynna matproducenter, jordbruk, rennäring, fiske mm.
  • Ta med i planering och i åtgärder hur mycket turism och vilken typ av turism som området tål. Ta hänsyn till områdets och lokalbefolkningens integritet och livskvalitet.
  • Erbjuda och informera om tillgänglighet för personer med särskilda behov då detta är relevant och rimligt.
  • Säkerställa att de inte bidrar till smittspridning i någon av de produkter man tillhandahåller genom hela vistelsen. Detta avser varje moment under transporter, aktiviteter, måltider och övernattning. Policy för smittskyddshantering finns och kommuniceras tydligt.
Medlem i GSTC (Global Sustainable Tourism Council)

Följ oss

Västerbotten Experience Vattenstämpel

Västerbotten Experience

– bygger på en sann historia

Du vill ha den verkliga känslan av en plats.

Du vill uppleva den äkta kulturen och naturens frihet. Och du vill ha så mycket av detta som möjligt under en och samma resa.

Det är då du ska hålla utkik efter Västerbotten Experience. Det är ett kvalitetssigill för det genuina: från boende och mat till aktiviteter.

Din Västerbotten Experience bygger på hållbarhet. Och karaktäriseras alltid av Västerbottens livsstil
och gästvänlighet.

Den är med andra ord baserad på en sann historia.

Destinationer i Västerbotten

Vilda, vackra Västerbotten bjuder på varierande natur och en mängd upplevelser. För dig som vill veta mer, få aktuell information eller hjälp att planera din resa så rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra destinationer.

Rulla till toppen
Scroll to Top