Västerbotten Experience

Om Västerbotten Experience

– Ett hållbarhetsinitiativ

Hur kan vi erbjuda våra gäster det bästa av Västerbotten?

Det var frågan som så småningom ledde fram till initiativet Västerbotten Experience.

Västerbotten Experience visar vägen till mer hållbara natur- och kulturupplevelser. Företagen och organisationerna som arbetar med metoden erhåller ett VX-märke som bekräftar detta. På så vis blir de också förebilder inom miljöhänsyn, klimatsmarta lösningar och lokalt ansvarstagande.

Västerbottens regionala turismorganisation Region Västerbotten Turism (RVT) har i uppdrag att verka för en hållbar utveckling inom besöksnäringen i länet. Utifrån det har VX-metoden tagits fram, och den utgår från Global Sustainable Tourism Councils hållbarhetskriterier.

Arbetsmetoden gör att kriterierna kan användas för att stärka arbetet hos både företag och destinationer. Med hjälp av dessa görs en analys av aktörernas hållbarhetsarbete, förändringsbehov identifieras och en åtgärdsplan tas fram.

Medlem i GSTC (Global Sustainable Tourism Council)

Följ oss

Syftet med VX är att bygga en långsiktigt hållbar besöksnäring som ska:

  • Vara bra för besökare
  • Vara bra för boende
  • Ge nya arbetstillfällen och livskraftiga verksamheter
  • Ge tillväxt utifrån naturens och kulturens villkor

Västerbotten Experience stands as a notable example of collaborative efforts within the tourism industry, fostering sustainability, environmental awareness, and local responsibility, based on the GSTC Criteria. I have pointed out numerous times to Västerbotten Experience as a good example for DMOs to support businesses to pursue sustainability standards.

Roi Ariel, General Manager, Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

Rulla till toppen
Scroll to Top