Västerbotten Experience

Västerbotten Experience Logotyp

Växla upp med VX

För att nå tillväxt arbetar de flesta aktörer inom turismnäringen idag mer eller mindre aktivt med att skapa mer hållbara företag, destinationer och lokalsamhällen. Med VX-metoden kan ni ta detta arbete ytterligare ett steg. Verkar det intressant? Då är ni välkommen att följa med på en resa som startade 2015.

Vad är VX-metoden?

Metoden, som utgår från GSTC, har ett antal konkreta verktyg som tar hållbarhetsarbetet ett steg närmare målet. I kombination med en väl utvecklad och systematisk samverkan mellan samtliga intressenter blir klivet ännu större. Det är då den verkliga utväxlingen sker.

 

Utgår från GSTC

​GSTC står för Global Sustainable Tourism Council. Det är en internationell organisation som har tagit fram en global standard för hållbar turism.

Systematisk samverkan

Företag, destinationer, kommuner och regioner arbetar tillsammans och är förebilder inom miljöhänsyn, klimatsmarta lösningar och lokalt ansvarstagande.

 

Konkreta verktyg

Lokala hållbarhetsrådgivare som stödjer företagens och organisationernas arbeten. Verktygen skapar struktur och underlättar både genomförande och uppföljning.

 

Västerbotten Experience har utvecklats till en metod för mer hållbar besöksnäring som bidrar till att Västerbotten blir en ännu bättre plats att besöka, bo, leva och verka i.

Åsa Ågren Wikström, Vice ordförande Regionala Utvecklingsnämnden, Region Västerbotten

Aktuellt

VX-metoden

Under hösten har Region Västerbotten Turism (RVT) arbetat för att vidareutveckla och förfina VX-metoden. Målsättningen är att förbättra stödet för befintliga VX-företag samt locka nya att arbeta med mer hållbar turism. Detta för att renodla metodarbetet och för att ännu bättre kunna bistå företagen.

Skidtur med Boksjön Slow Adventure
Rulla till toppen
Scroll to Top