Västerbotten Experience

Vi stöder VX

I Västerbotten arbetar företag, destinationsorganisationer, kommuner och den regionala turismorganisationen tillsammans för mer hållbarhet i besöksnäringen.

Tillsammans är vägen till hållbarhet

I Västerbotten arbetar företag, destinationsorganisationer, kommuner och den regionala turismorganisationen tillsammans för mer hållbarhet i besöksnäringen.

Tack vare den samsyn som skapats har fyra grundprinciper kunnat tas fram, som är relevanta för olika aktörer att bygga sina aktiviteter på. Principerna skapar en tydlig riktning framåt och styr de vägval som görs. Härigenom kan det byggas samverkan med en klar prioritering så att de resurser som används stärker allas insatser och resultaten blir mer kraftfulla och långsiktiga.

VX utgör en gemensam plattform med fyra grundprinciper för hållbarhet som är relevanta för alla olika aktörer. Grundprinciperna säger att en långsiktigt hållbar besöksnäring i Västerbotten:

  • Är bra för boende
  • Är bra för besökare
  • Skapar arbeten och livskraftiga verksamheter
  • Sker på naturens och kulturens villkor

GSTC som grund

Region Västerbotten Turism (RVT) har utvecklat arbetsmetoden Västerbotten Experience (VX). Metoden bygger på de kriterier för hållbarhet som Global Sustainable Tourism Council (GSTC) tagit fram. GSTC är en global organisation som startades på initiativ av FN och i VX-metoden har RVT anpassat deras kriterier så att de är relevanta för oss i Västerbotten. Därigenom kan Västerbottens olika aktörer gå igenom sina egna verksamheter utifrån kriterierna för att bättre få grepp om och arbeta vidare med sin egen hållbarhet.

VX-metoden innebär att aktörerna efter genomgången får en åtgärdsrapport och skriver handlingsplan för sitt hållbarhetsarbete. RVT har sedan de första stegen 2015 utvecklat metoden så att den kan användas inte bara på företagsnivå utan även för destinationer. Därigenom kan även exempelvis kommunala verksamheter och destinationsorganisationer göra en VX-genomgång och bli en del av VX, även om de inte bedriver näringsverksamhet. Tillsammans med företagen arbetar alla i VX mot samma mål: Att utveckla Västerbottens besöksnäring på ett långsktigt hållbar sätt!

Följ oss

Rulla till toppen
Scroll to Top