Västerbotten Experience

För dig som jobbar inom besöksnäringen

Hållbar utveckling för besöksnäringen i Västerbotten! Kraftsamling för ökad konkurrenskraft hos turismföretag som vill bli långsiktigt hållbara och nå framgång tillsammans.

Hur kan mitt företag bli en del av Västerbotten Experience?

Anmäl ditt intresse till Region Västerbotten Turism så bokar vi in en tid för en hållbarhetsanalys med hjälp av GSTC:s kriteriedokument. Vi går igenom din verksamhet, analyserar förändringsbehov och ger i en rapport, förslag på åtgärder.

När du tagit del av rapporten gör du en miljöplan och en hållbarhetspolicy för din verksamhet och lämnar in till oss. Vi bistår dig i detta arbete. När vi fått in dessa skickar vi en överenskommelse som du skriver under där du förbinder dig att arbeta enligt hållbarhetskriterierna. Nu är du en del av Västerbotten Experience och blir tilldelad sigillet och kan ta del av de utvecklingsinsatser som RVT erbjuder. Med sigillet följer en manual hur du kan använda det i ditt företags kommunikation.

Syftet med hemsidan Västerbotten Experience är att samla alla företag som deltar och på så sätt öka deras synlighet. Vi kommer att genomföra insatser för att kommunicera vad sigillet står för medan marknadsföringen och försäljningen genomförs av företagen själva.

Vartannat år följer vi upp hållbarhetsarbetet. Vid uppföljningsbesöket/revisionen följer vi upp rapporten med åtgärdsförslag. Vid detta besök kommer vi att diskutera hur vi i nästa steg kan mäta framstegen i ert hållbarhetsarbete.

Kontakta Sirpa Kärki för mer information och intresseanmälan.

sirpa.karki@regionvasterbotten.se

Rulla till toppen
Scroll to Top