Västerbotten Experience

En verksamhet öppen för alla

Fasaden och entrén till Medlefors stenbyggnad
Entrén till Medlefors
Medlefors är en unik kombination av verksamheter där mötet mellan människor är kärnan och hållbarhet är en naturlig del av det dagliga arbetet. Allt för en hållbar framtid.

Strax utanför Skellefteå centrum, där träden breder ut sig och älven tar plats, ligger Medlefors. Verksamheten startade och grundades av organisationer inom arbetarrörelsen för cirka 75 år sedan. Folkhögskolan, konferensanläggningen, hotellet och restaurangen är öppen och till för alla. Då som nu arbetar man för ett samhälle präglat av frihet, rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och solidaritet. 

På Medlefors vill man erbjuda både gäster och studerande en upplevelse och läromiljö där hållbarhet genomsyrar och är en naturlig del av det dagliga arbetet. 

Marknadschef Martin Hedqvist säger: 

Hållbarheten har nog alltid funnits i vårt DNA även före vi visste att det hade ett eget ord. En form av självhushållning och närheten till det egenodlade har alltid funnits här. Viktigt att poängtera att en av oss, Anna Bäckman, sticker ut extra. Hon brinner och jobbar med frågan dagligen. 

Martin fortsätter: 

– Ett besök här ska kännas varmt, personligt och jordnära. I vår restaurang Spisa följer vi naturen och väljer råvaror som hör säsongen till. Här ska du känna av vår stora kärlek till mat, råvaror och det norrländska arvet. 

Närproducerade råvaror på Medlefors
Närproducerade råvaror på Medlefors

Att städa med ultrarent vatten 

Martin definierar hållbar besöksnäring som “att som företag eller organisation tänka cirkulärt och oändligt”. 

 Vi gör och försöker i alla delar. Vi har ett ansvar att göra det vi kan och visa väg för andra. På samma sätt lär vi då våra gäster att detta är väldigt viktigt, menar Martin.

På Medlefors är så mycket som möjligt hållbart; allt från inköp av städ produkter, valet av lokala leverantörer, energisnål belysning, materialval och möjlighet till elbilsladdare. Här städar man dessutom med ultrarent vatten vilket gör att både inköp och användning av kemikalier minskar markant. Ultrarent vatten utvinns ur vanligt kranvatten i en process där vattnet avjoniseras och filtreras från dess naturliga salter och mineraler. Resultatet blir ett vatten som absorberar smuts. 

Förändring startar med vilja 

I och med att hållbarhet föll sig så naturligt kom Medlefors snabbt att bli en självklar del av Västerbotten Experience, och har blivit certifierade med den internationella miljömärkningen Green Key. Martin är både stolt och glad över att Medlefors idag står under paraplyet Västerbotten Experience och blickar han framåt finns tydliga ambitioner och planer i Green Key certifieringen.  

 Vi ser en utveckling som tyder på att hållbarhet blir en allt mer prioriterad fråga, så också för oss. Medlefors verksamhet har som sagt alltid arbetat med frågan, men det gäller att aldrig nöja sig. 

På frågan vart utmaningarna för Medlefors ligger i framtiden svarar Martin att det förmodligen handlar om energisystemet. Medlefors har idag till stor del fjärrvärme och köper in el från Skellefteå Kraft som i stort sett är fossilfri, men Martin menar ändå att det finns mer att göra i frågan. 

Till andra företag som önskar arbeta mer med hållbarhet vill Martin avslutningsvis säga att det är bara att våga börja.  

 Man behöver inte göra allt direkt utan våga bara börja. Resten kommer ge sig med tid och vilja. För att få till en permanent förändring krävs både piska och morot, för oss har Västerbotten Experience varit både och. 

Fler sanna historier

Rulla till toppen
Scroll to Top