Västerbotten Experience

Bild på Skog- och samemuseets framsida.
A Västerbotten Experience - Tagg för kvalitetsmärkning

Skogs- och samemuseet

Skogshistoriska och samiska utställningar

Skogs- och samemuseet i Lycksele har ett övergripande regionalt ansvar för skogen och skogsbrukets historia. Museet ska även synliggöra och tillgängliggöra samernas kultur och kulturarv.

Skogs- och samemuseet ligger på en halvö i Umeälven, en plats som tidigare var samlingsplats för samer, nybyggare och handelsmän. Museet förvaltar även den kulturhistoriska miljö som finns på platsen så som Gammplatsen och Ruselegården. Arbetet görs i brett samarbete med de föreningar som finns på området.  

Museet är en arena för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning i skogliga och samiska frågor. Här arbetar man idag aktivt för att bedriva en verksamhet som bidrar till de globala 2030-målen. Verksamhetens hållbarhetspolicy omfattar alla dimensioner av hållbarhet – ekologisk, social och ekonomisk. Exempel på områden där verksamheten aktivt arbetar för att minska sin egen och sina besökares miljöpåverkan är klimat, avfall, varor och tjänster. En annan prioriterad fråga handlar om barnrättsperspektivet, då barn och unga är en primär målgrupp. 

Kontakt

Hitta hit

Upptäck fler Västerbotten Experiences

Rulla till toppen
Scroll to Top