Västerbotten Experience

Interiör över hotellobby
A Västerbotten Experience - Tagg för kvalitetsmärkning

Best Western Malmia Hotel

Miljövänligt och ansvarsfullt boende

Best Western Malmia Hotel i Skellefteå är ett rökfritt och djurvänligt hotell som är miljöcertifierat med Svanen. Hotellet strävar ständigt efter att förbättra sina miljöinsatser och minska sin påverkan på omgivningen.

Precis som alla Best Western-hotell är Malmia Hotel i Skellefteå miljömärkt och följer strikta regler och riktlinjer för att säkerställa ansvarstagande och etiska arbetsmetoder.  

Hotellet arbetar enligt en uppförandekod som reflekterar deras värderingar och är i linje med FN:s globala riktlinjer. Detta innebär att de har tydliga policies för mänskliga rättigheter, tillgänglighet, djurrätt och antikorruption. De ser även till att kött- och äggproduktion följer EU:s riktlinjer för djurhållning och användning av antibiotika. 

En del av deras miljöarbete inkluderar en ”soft towel policy”, där gästerna uppmuntras att återanvända sina handdukar under vistelsen. Detta sparar miljontals liter vatten varje år samt minskar användningen av tvättmedel och energiförbrukning. 

Frukostkonceptet ”Meet the Locals” uppmuntrar hotellet att samarbeta med lokala aktörer. Genom att använda lokala produkter minskar transportsträckorna. 

Utöver kedjans egna krav på miljöansvar, arbetar de aktivt med en professionell partner för miljöcertifiering. Detta säkerställer att samtliga hotell följer ett utvecklat miljöledningssystem, som inkluderar regelbunden personalutbildning, bättre rutiner för avfallshantering och återvinning, effektivare el- och vattenanvändning, minskad kemikalieanvändning och förbättrade transportlösningar.  

Kontakt

Hitta hit

Upptäck fler Västerbotten Experiences

Rulla till toppen
Scroll to Top