Västerbotten Experience

Ridning med Fjällhästen med utsikt över Vindelfjällen
A Västerbotten Experience - Tagg för kvalitetsmärkning

Fjällhästen

Upplev Ammarnäs från hästryggen

Vinter eller sommar, oavsett årstid blir Ammarnäs från hästryggen oförglömligt.

Osvald Jonsson och Malin Johansson har tjugo islandshästar i sin verksamhet Fjällhästen. Dessa rids av turister, sommar som vinter, över fjällen.  Eller rättare sagt i Osvalds förfäders land. 

– Mina förfäder växte upp där, det var deras lappskatteland, berättar Osvald, som har samiskt blod i ådrorna. 

Det var också renskötseln som var startskottet för Fjällhästen. Osvald hade under ett par år kört motorcykel när han tog hand om sina renar, men kroppen tog stryk och 1986 bytte han ut hojen mot islandshästen Grani. Intresset väcktes genast bland både bybor och turister som ville följa med Osvald och Grani på fjällturer. Osvald tog tillfället i akt och grundade Fjällhästen 1987. Åtta år senare kom Malin in i bilden. 

Totalt över året kan Fjällhästen stoltsera med 1 000 gästnätter. En del besökare rider med på en- eller flerdagsturer och andra väljer att enbart bo i Fjällhästens eget vandrarhem. 

Fjällhästen ser sin roll i samhället och tar ansvar för att bidra positivt inom flera områden. De är bland annat en initiativrik drivkraft i Destination Ammarnäs där man arbetar ideellt med att förbättra byns näringsvillkor.  

Fjällhästen är kvalitetsmärkt av Sápmi Experience sen 2011 som en långsiktigt hållbar del av samisk besöksnäring. Kvalitetsmärkningen innebär bland annat ett turistföretagande som respekterar samekulturens integritet och motarbetar att den används för turistisk objektifiering. 

Fjällhästen är också kvalitetsmärkt av Naturens Bästa, den första kvalitetsmärket för ekoturism på norra halvklotet. Märkningen är skräddarsydd för att garantera hög kvalitet på arrangemangen i kombination med naturskydd, ett mer miljöanpassat resande, och en omsorg om resmålets kulturvärden. Fjällhästen stöttar även projekt Fjällräven för att skydda den hotade fjällräven som har en av sina viktigaste stammar inom Vindelfjällens naturreservat. 

Share on facebook
Share on pinterest
Share on linkedin

Kontakt

Hitta hit

Scroll to Top